Israel är I krig!
Stötta Israel i denna mycket svåra tid.
Med din hjälp får vi Israel att blomstra 🇮🇱
KKLs uppdrag gäller inte bara under fredstid, vi förblir engagerade, mer än någonsin, i dessa kritiska ögonblick för vår älskade stat Israel. Ditt bidrag gör en verklig skillnad för ett starkt och enat Israel!