Israel är i krig
Det är nödsituationen i Israel!
KKL Israelfonden agerar snabbt och bestämt och organiserar en akutinsamling för att omedelbart möta de mest akuta behoven hos vår befolkning.
KKLs uppdrag gäller inte bara under fredstid, vi förblir engagerade, mer än någonsin, i dessa kritiska ögonblick för vår älskade stat Israel. Ditt bidrag gör en verklig skillnad för ett starkt och enat Israel!